Logoped… vad är det?

”Jag arbetar som logoped”. När jag svarat det på frågan ”vad jobbar du med?” så har jag, utan att vara statistiker, 9 av 10 gånger mötts av ett osäkert ”jaha…” och en talande paus som visar det uppenbara och outtalade. Personen jag pratar med har ingen aaaaning om vad en logoped är. Somliga gissar att man arbetar med knän eller fötter, andra gissar talpedagog. Jag har fått fler förslag också. Men ingen (ja, förutom 1 av 10 personer som faktiskt känner till logopeder genom sitt arbete) gissar rätt.

Vad är då en logoped?

Legitimerad logoped är en av Socialstyrelsen skyddad yrkestitel. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är andra exempel på professioner med legitimation.

Logoped är ett vårdyrke och man blir logoped genom att studera vid universitet i 4 år. I Sverige finns logopedprogrammet vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Linköpings universitet. Man läser logopedi, medicin, psykologi och språkvetenskap. Förutom teoretiska studier, ingår även praktik i logopedutbildningen. Det innebär att man som student är ute på t ex logopedmottagningar, strokeenheter osv och träffar patienter under handledning av en legitimerad logoped.

Logopeder har specialistkunskap inom allt som rör kommunikation, tal, språk, röst, ätande och sväljning samt munmotorik.

Logopeder är ofta yrkesverksamma inom vården på t ex logopedmottagningar, eller på barn- eller vuxenhabilitering, strokeenheter osv, men kan också finnas inom kommunen, t ex inom skolan, eller arbeta i privat regi.

Vem kan träffa en logoped?

Barn som är sena i utvecklingen gällande tal, språk och/eller kommunikation

Barn som går i skolan, som har problem med tal, språk, läs- och skriv

Barn och ungdomar som har svårt med ätande, sväljning och munmotorik

Barn, ungdomar och vuxna som stammar

Barn, ungdomar och vuxna som har problem med rösten, t ex heshet

Barn med läpp-, käk-, gomspalt

Barn- och ungdomar med olika typer av funktionshinder som leder till tal- och språksvårigheter, t ex barn med utvecklingsstörning, autism, Downs syndrom eller barn som fått hjärnskador genom t ex olycksfall etc

Vuxna som drabbats av hjärnskador som påverkar tal, språk, kommunikation och sväljning. Hjärnskadorna kan antingen bero på trauma/olyckor eller sjukdom så som stroke, MS, Parkinsons sjukdom, ALS osv

Personer som inte har någon röst, p g a cancer i struphuvudet

Kort och gott, logopeder är tal-, språk- och röst-experter!

Annonser