Länk

Mycket pedagogisk och välgjord film om varför man använder tecken som stöd till talet. Se den! Filmen är gjord av logoped Josefin Hansson på Specialpedagogiskt centrum i Kungsbacka.

▶ Teckna språkutvecklande, – om tecken som stöd till talet – YouTube.

Annonser

Kom igång med TAKK

Tidigare har jag skrivit om TAKK, och hur man kan hjälpa barn som på något sätt är sena i sin språkutveckling, eller kanske inte har förutsättningarna att tala på vanligt vis, att komma igång med sin kommunikation genom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Här följer enkla råd för att komma igång med TAKK:

 • Välj tecken utifrån barnets, och familjens behov. Det är ni som känner barnet som vet vad som är viktigt, vad han/hon vill förmedla och göra och faktiskt också vill kunna säga nej till.
 • Vi är ofta snabba på att välja ut tecken för substantivord (mamma, pappa, boll, lampa, mat etc) men om man tittar på barns typiska språkutveckling så är många av de första orden ”funktionsord”, d v s ord som talar om vad barnet vill, t ex ”upp”, ”vänta”, ”mera”, ”kom”, ”äta” etc. Så teckna därför även dessa ord!!
 • Börja teckna i en återkommande vardagssituation, som när ni äter, på- och avklädning, läser böcker eller liknande. Detta för att få in en vana att teckna. Ni kommer också märka att helt plötsligt har ni lärt er en hel del tecken, och då kan det vara dags att fylla på med nya.
 • Alla ska teckna! Genom TAKK vill vi förmedla till barnet att det finns olika sätt att kommunicera på. Vi vill visa att det viktiga är inte hur man kommunicerar (med ord, gester, mimik, bildstöd…) utan att man kommunicerar och gör sig förstådd. Det innebär att alla i barnets omgivning ska teckna. Familj, förskola, mor- och farföräldrar och andra i barnets omgivning.
 • Ha tålamod! Det finns vissa barn som har behov av TAKK för att bättre förstå vad som sägs, och det är inte alls säkert att de kommer att teckna särskilt mycket själva. Däremot har de mycket gott stöd av att det talade språket förstärks med tecken. Sedan finns det barn som förstår väl, men som inte kan uttrycka sig med ord som snabbt ser vinsten med TAKK och börjar teckna mer och mer själva. Det vanliga är att det tar tid innan barnet själv tar till tecken. Som sagt, var tålmodig.
 • Sätt upp bilder på tecken i de sammanhang där de tecknas. T ex vid handfatet sätter ni upp bilder på ”tvätta”, ”händer”, ”ansikte”, ”tvål” och ”handuk”. På kylskåpet kan ni sätta upp mat-tecken, i hallen tecken för ytterkläder, skor och stövlar, på leksakslådorna bilder med tecken på leksakerna som ska vara däri.
 • Det finns ett stort utbud av bra teckenmaterial, bl a från Teckenhatten och Ellas och Ritade tecken. Hör med ert lokala biblioteket och naturligtvis kan ni köpa eget material. Det kan t ex vara bra att investera i en liten bok att ha med sig i väskan, t ex ”Fickhatten” från Teckenhatten. Nu när många har smartphones, läsplattor och tillgång till internet i stort sett överallt är också det digitala utbudet enormt.
 • För tips på bra teckenmaterial kolla in mina länktips och glöm inte att kika i din smartphones eller läsplattas ”app-affär”, där finns troligtvis någon form av tecken-app att ladda ner för en billig peng.

Lycka till!

TAKK

Tecknet för "teckna"

TAKK betyder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. För barn som ännu inte kommit igång att prata, eller kanske bara säger enstaka ord, är tecken till talet ett fantastiskt sätt att tidigt få tillgång till ett annat sätt att göra sig förstådd.

TAKK är alltså inte det samma som teckenspråk, som används av döva och hörselskadade, där man tecknar varje ord, utan vid TAKK förstärker man det viktigaste i det man säger. T ex ”Titta (tecknar ordet titta) där är hästen” (tecknar ordet häst). Vid TAKK pratar den vuxne samtidigt som han/hon tecknar, för att visa barnet att man kan prata och teckna. Genom att tala och teckna visar man att det viktiga är att man gör sig förstådd på något sätt, inte hur man kommunicerar.

Syftet med TAKK kan vara flera:

 • Hjälpa barn som är sena med att uttrycka sig med ord, och därför ge dem möjlighet att göra sig förstådda med tecken.
 • Underlätta språkförståelsen för barn som har brister i den. Om man både hör ordet samtidigt som man ser tecknet för ordet är det större chans att man uppfattar det som sägs. TAKK och tal gör det helt enkelt lättare att komma ihåg och förstå språket.
 • TAKK är lättare för barn som är sena med språket eftersom det är lättare rent motoriskt att forma händerna än att forma ord och tal med munmotoriken.

Om ni är nyfikna på att prova att lära er några tecken och att teckna tillsammans med era barn finns det flera sidor kring TAKK, där man man kan läsa mer samt få tillgång till tecken på ett lätt sätt. Se några av sidorna genom de bifogade länkarna. Fler länkar hittar ni i min länklista.

Längre fram kommer jag bl a tipsa om hur man på ett enkelt sätt kan komma igång med tecken hemma!

http://www.teckna.se

http://www.ritadetecken.se/about

http://www.spreadthesign.com/se

http://www.teckenparlor.se