Språkpuffen!

Måste tipsa om detta fina samarbete mellan logoped, bibliotek och Kultur i Väst, som lett fram till något som kallas för ”Språkpuffen”.

Språkpuffarna kan ses som ”bok på recept” för barn med sen tal- och språkutveckling. Det är vanliga barnböcker, som är indelade efter de språkområden som barnet behöver jobba med t ex ordförråd, lägesbegrepp, frågeord, färger etc. Efter att barnet har träffat logoped blir familjen rekommenderad vilka böcker som kan hjälpa till att stimulera tal- och språkutvecklingen. Böckerna finns att låna på biblioteket.

Som logoped verksam i Västra Götaland har jag själv god erfarenhet av dessa språkpuffar. Familjen får med sig ett eller flera av tipsen på böcker som man tycker är lämpliga för barnet att läsa i vardagen. Språkpuffarna är utformade på ett tilltalande och lättillgängligt sätt. De är i A4-format med bilder av framsidorna på aktuella böcker.

Gå in och titta själva på bifogad länk. Oavsett om ert/era barn har en språkstörning eller inte så får ni fina tips på bra barnböcker. Trevlig läsning!

Språkpuffar!

Annonser