Kommunen som satsar på kommunikation – SPSM

Gott exempel på Bengtsfors kommun som satsar på AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och framför allt TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Härligt när det landar hos politiker att om man i ett tidigt skede ger stöd, får det positiva effekter på skolgången längre fram!

Kommunen som satsar på kommunikation – SPSM.

Annonser